Roteiro de As Rías Baixas
Localización
Descrición
A estrada C-550 é a grande arteria que percorre estas rías, correndo paralela ao mar. Paisaxe de intensa poboación, alterna serras e vales, portos, vilas, praias e illas.